Sri Gananatha Pahi Prabhu

Sri Gananatha Pahi Prabhu

Parvathi Thanaya Pahi Vibho

Vighna Vinashaka Gajanana

Buddhi Pradhayaka Shubhanana

Siddhi Vinayaka Shiva Nandana

Gauri Nandana Niranjana

Pada Namasthey Gajanana (2X)