Sai Ganesha Jaya Ganesha

Sai Ganesha Jaya Ganesha

Jaya Guru Deva Sai Mahesha

Parvathi Shankara Hey Paramesha

Rama Krishna Hara Govinda Vitthala

Subramanyam Subrahmanyam Shanmukhanantha Subramanyam