Devi Sai Maa

Devi Sai Maa Devi Saraswathi Maa
Durga Bhavaani Maa Kaali Kapaalini Maa
Jagadoddhaarini Maa Sai Dayaakari Maa
Sai Daya Karo Maa