Jaya Jaya Jaya Hey Gajanana

Jaya Jaya Jaya Hey Gajanana

Gajanana Sai Gajavadana

Parvathi Nandana Gajanana

Pasupathi Tanaya Gajanana

Adi Poojya Deva Gajanana