Paar Karo Uddhaara Karo Prabhu Parthi Puree Bhagavan

Paar Karo Uddhaara Karo Prabhu Parthi Puree Bhagavan

Harey Ram Ram Ram Ghanashyaam Shyaam Shyaam Hey Sai Naatha Bhagavan

Deena Dayaa Karo Karuna Moorthi Kali Yuga Avathaar Sai Bhagavan

Allah Sai Buddha Zorashtra Yesu Christu Bhagavan

Sai Yesu Christu Bhagavan