Jai Jai Jai Gana Nayaka Jai Jai Vighna Vinashaka

Jai Jai Jai Gana Nayaka Jai Jai Vighna Vinashaka

Jaya Shubha Mangala Dayaka Vidya Buddhi Pradhayaka

Gajavadana Gauri Nandana x2

Gangadhara Shiva Shambho NandanaAudio Files

Version 1 By: Robert