Oh Sai Kithna Sundara Kithna Gambheera

Oh Sai Kithna Sundara Kithna Gambheera

Kithna Madhura Sai Bhagavan

Sathya Swaroopa Sarvaadhaara

Sab Sukha Kaarana Sai Bhagavan