Nirupama Guna Sadana Charana Neeraja Dala Nayana

Nirupama Guna Sadana Charana Neeraja Dala Nayana

Kaashaayaambara Vesha Dhaarana Kali Yuga Avataara

Nitya Ranjana Nirmala Charita Nirupama Yogendra

Mahaa Teja Nataraja Viraja Aasha Paasha Naasha Easha