Nayano Mey Prema Dhar Vachano Mey Amritha Dhar

Nayano Mey Prema Dhar Vachano Mey Amritha Dhar

Sad Guru Sai Mera Jeevana Ka Dhaar x2

Jeevana Ka Dhaar Mera Jeevana Ka Dhaar

Sad Guru Sai Mera Jeevana Ka Dhaar