Gauri Nandana Gajanana

Gauri Nandana Gajanana

Girija Nandana Niranjana

Gauri Nandana Gajanana

Parvathi Nandana Subhanana

Pahi Prabho Mam Pahi PrasannaAudio Files

Version 1 By: Medhiyaa
Version 2 By: Pinki