Eeshwara Thum Merey Sai

Eeshwara Thum Merey Sai

Allah Thum Merey Sai

Shirdi Sai Dwarkamaayi

Eeshwara Thum Merey Sai

Eeshwara Allah Rahim Mana Ram

Parthipuriswara Sai Ram

Bolo Eeshwara Bolo Allah

Nanak Sai Esu Maula

Buddha Zorastra Mahaveer Sai x2