Eeshwara Allah Tero Naam

Eeshwara Allah Tero Naam

Sub Ko Sanmathi Dey Bhagavan

Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Sri Ram Jai Ram Sathya Sai Ram