Brahma Vishnu Mahesh Thoo

Brahma Vishnu Mahesh Thoo

Thoo Hi Paalan Haar

Jagat Paripaala Prashanti Nilaya

Thoo Hi Sab Ka Sahaara

Brahma Vishnu Mahesh Thoo

Bhaktha Jana Priya Sri Sai Ram

Shirdi Pureesha Parthipureesha Jaya Jagadeesha Ram

Man Mey Ram Mukh Pey Ram

Ram Ram Ram Ram Jai Sai Ram