Ekadanta Sri Gananatha

Ekadanta Sri Gananatha

Eshwara Priya Suta Vinayaka

Pranavaswaroopa Gananatha

Ekadanta Sri Gananatha

Adi Poojya Sri Gananatha

Parvathi Tanaya Vinayaka

Pahi Pahi Hey Gananatha

Lambodhara Ganadhipa

Vigna Harana Sai Vinayaka