Darshan Deejo Bhagavan

Darshan Deejo Bhagavan

Parama Dayaalo Bhagavan

Darshan Deejo Bhagavan

Adi Ananta Adbhuta Roopa

Ananda Daataa Ashrita Vatsala

Prema Swaroopa Shanti Pradaataa

Sachidaananda Sri Sathya Saieshwara