Gajanana Hey Gajanana

Gajanana Hey Gajanana

Gauri Tanaya Gajanana

Gajanana Hey Gajanana

Hey Shiva Nandana Jaya Jaga Vandana

Vidya Buddhi Pradayaka

Parama Niranjana Mooshika Vahana

Parti Pureeshwara Gajanana