Shiva Sambho Sambho Shiva Sambho Mahadeva

Shiva Sambho Sambho Shiva Sambho Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Sambho Mahadeva

Hala Haladhara Shambho Anatha Natha Shambho

Hari Om Hari Om Hari Om Namashivaya

Hari Om Om Om Hari Om Om Om Hari Om Om NamashivayaAudio Files

Version 1 By: Mittal