Bhajo Bhajo Ram Sathya Sai Ram

Bhajo Bhajo Ram Sathya Sai Ram

Bhajo Bhajo Baba Sai Ghanashyama

Kaliyuga Key Bhagavan

Jagadodhara Sai Bhagavan

Patheetha Paavana Sai Bhagavan