Bhajorey Sada Bhajo Durga Bhavaani

Bhajorey Sada Bhajo Durga Bhavaani

Bhava Bhaya Bhanjani Sai Bhavaani

Bhajorey Sada Bhajo Durga Bhavaani

Mahishaasur Mardhani Bhavaani

Dayaa Sagari Hey Jagajanani