Avo Avo Sai Natha

Avo Avo Sai Natha

Avo Avo Hey Jagan Natha

Avo Avo Sai Natha

Darshan Key Liye Taras Rahe Hein

Nayan Hamare O Sai

Darash Dikhavo Daya Ke Sagar

Avo Shankar, Hey ParameshvarAudio Files

Version 1 By: Thuvaarahan
Version 2 By: Pinki