Jaya Jaya Girija

Jaya Jaya Girija Bala Gajanana

Jaya Siva Nanthana Parvathi Nanthana


(Jaya Jaya Girija....)


Vigna Vinashaka Vijaya Gajanana

Saravana Sevitha Sumukha Gajanana

Thava Pada Charanam Charanam GajananaAudio Files

Version 1 By: Thuvaarahan