Shirdi Sai Hey Bhagavan

Shirdi Sai Hey Bhagavan

Udhaar Karo Bhagavan

Dukha Doora Karo Bhagavan

Shirdi Sai Hey Bhagavan

Janam Marana Sey Paar Karo Hey Sai Natha Bhagavan

Bhava Bandhan Sey Doora Karo Hey Deena Natha Bhagavan

Udhaar Karo Bhagavan

Dukha Doora Karo Bhagavan