Dhooph Arathi

Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki jaiArathi Sai Baba Saukya Datara Jeeva Charana Rajatali

Dyava Dasam Visava Bhaktam Visava Arathi Sai BabaJaluni Ananga Swaswa Roopi Rahe Danga Moo Mooksha Jana Dani

Nija Dola Ranga Dola Sri Ranga Arathi Sai BabaJaya Mani Jaisa Bhava Taya Taisa Anubhava Davisi Daya Ghana

Aisi Tuji He Mava Tuji Hi Mava Arathi Sai BabaTumache Nama Dyata Hari Samskruti Vyada Agada Tavakarani

Marga Davisi Anada davisi Anada Arathi Sai BabaKaliyugi Avatara Saguna Para Brahma Sachara Avaterna Jalase

Swami Dataa Digambara Dataa Digumbara Arathi Sai BabaAta Divasa Guru Vaari Bhakta Kariti Vaari Prabhu Pada Pahavaya

Bhava Baya Nivari Baya Nivaari Arathi Sai BabaMaja Nija Dravya Teva Tava Charana Raja Seva

Magave Hechi Ata Tuma Devadi Deva Devadi Deva Arathi Sai BabaIchita Dina Chataka Nirmala Toya Nija Sooka

Pajave Madhavaya Sambala Apooli Baka Apooli baka Arathi Sai BabaSaukya Datara Jeeva Charana Rajatali

Dyava Dassam Visava Bhaktam Visava Arathi Sai Baba