Gajavadana Gananatha Gajavadana Vinayaka

Gajavadana Gananatha Gajavadana Vinayaka

Siddhi Vidhata Siva Tanaya

Buddhi Pradayaka Gajanana

Parvati Nandana Bhava Bhaya Bhanjana

Yuga Yuga Vandita Jaya Sri GaneshaAudio Files

Version 1 By: Pinki
Version 2 By: Varu
Version 3 By: Neethimohan Nair