Muruga Nee Vara Vendum Kantha Nee Vara Vendum

Muruga Nee Vara Vendum Kantha Nee Vara Vendum

Kali Yuga Avathar Shiva Kumara

Shiva Shakthi Bala Kathirvela

Soora Samhara Shanmukha Natha

Vel Vel Muruga Vadivel Alaga