Karthikeya Om Karunanithi Om

Karthikeya Om Karunanithi Om

Pankajanabhan Maruga Om Om

Kantha Om Om Muruga Om Om

Sri Sai Shanmuga Saravana Bhava Om

Oraru Mukhaney Sada Shiva Maindaney

Annai Shivakami Arul Vadivelaney

Sri Sai Shanmuga Saravana Bhava Om