Om Tatsat Sri Narayana Tu

Om Tatsat Sri Narayana Tu

Purushothama Guru Tu

Siddha Buddha Tu Skanda Vinayaka

Savita Pavaka Tu Savita Pavaka Tu

Brahma Madhya Tu Yahova Shakthi Tu

Yeshu Pitha Prabhu Tu

Rudra Vishnu Tu Ramakrishna Tu

Rahim Tao Tu Rahim Tao Tu

Vasudeva Tu Viswa roopa Tu

Chidananda Hari Tu

Advitiya Tu Akala Nirbhaya

Atma linga Siva Tu

Sai Atma linga Siva TuAudio Files

Version 1 By: Jayesh Parghi
Version 2 By: Jayashree