Antharyami Sai Murari

Antharyami Sai Murari

Deen Dukhiyo Key Thum Hithakari

Antharyami Sai Murari

Sai Nam Ki Mahima Bhari Mahima Bhari

Bhava Sagar Sey Par Udharo

Sai Ram Sai Ram Sai Ram Gavo