Jaya Narayana Jaya Hari Om

Jaya Narayana Jaya Hari Om

Sai Narayana Jaya Hari Om

Jaya Narayana Jaya Hari Om

Brahma Shivarchita Jaya Hari Om

Papa Vinashaka Jaya Hara Om

Jaya Hari Om Jaya Hari Om

Jaya Hari Om Om Jaya Hari Om