Hara Hara Govinda Narayana

Hara Hara Govinda Narayana

Jaya Hara Bol Sri Hara Bol

Hara Hara Govinda Narayana

Hare Rama Hare Krishna Prashanthi Raja Ram

Sai Ram Sai Ram Sai Ram Bolo