Bolo Ram Sai Ram Sathya Sai Ram

Bolo Ram Sai Ram Sathya Sai Ram

Sathya Nam Sai Nam Hari Ka Nam

Sri Hari Hari Om Hari Narayana

Parama Kripalu Sathya Narayana

Jai Jai Ram Meghasham Sathya Sai Ram