Radhey Shyama Hey Ghanashyama

Radhey Shyama Hey Ghanashyama

Radha Madhava Mangala Dhama

Radhey Shyama Hey Ghanashyama

Nanda Nandana Govinda

Navaneetha Chora Govinda

Narada Priya Govinda

Natajana Bala Govinda

(Sai) Narayana Govinda

Govinda Gokula Nandana Govinda