Krishna Mukundha Govinda Giridhara

Krishna Mukundha Govinda Giridhara

Murali Mohana Narayana

(Putta) Parthipurandhara Narayana

Madhava Srihari Mandhara Giridhari

(Hari) Govinda Murahari Narayana

Parthipurandhara Narayana