Guruvayoor Pura Sri Hari Krishna Narayana Gopal

Guruvayoor Pura Sri Hari Krishna Narayana Gopal

Mukundha Madhava Murali Dhari Narayana Gopal

Narayana Gopal Sri Hari Narayana Gopal x2

Mohana Muralidhari Sri Hari Narayana Gopal

Govardhana Giridhari Murari Narayana Gopal