Sundara Sundara Vinayaka

Sundara Sundara Vinayaka

Subha Mangala Dayaka Vinayaka

Vigna Koti Hara Vimala Gajanana

Sakala Vigna Hara Sayi Gajanana

Ishwara Nandana Parti Gajanana

Jai Jai Ganesha Jaya Sri Ganesha x4