Jaya Raghu Nandana Jaya Siya Ram

Jaya Raghu Nandana Jaya Siya Ram

Jaya Jaya Ram Jaya Sai Ram

Jaya Raghu Nandana Jaya Siya Ram

Janaki Jeevana Seetha Ram

Bhakthanudharana Sai Ram

Mayi Meera Prabhu Radhey Shyam

Mandhara Giridhari Hey Ghanashyam

Mandasmitha Mukha Radhey Shyam

Mahimavathaara Sai Ram