Sad Guru Dev Raha Dikhavo Prabhu

Sad Guru Dev Raha Dikhavo Prabhu

Raha Dikhavo Sai Deva

Sad Guru Dev Raaha Dikhaavo Prabhu

Thum Ho Merey Prana Datha

Thum Ho Merey Bhagya Datha

Thum Ho Mere Jnana Daatha