Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev

Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev

Parthipurishwara Sathya Saieshwara

Jaya Jagadeshwara Jaya Parameshwara

Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev

Hrudaya Vihari Sai Murari

Yuga Avathari Bhava Bhaya Hara

Parthi Parthi Vihari Prabhu Giridhari