Sai Hiranyagarbha Gayathri

Aum Premaathmanaaya Vidhmahe

Hiranyagarbhaaya Dheemahi

Thannah Sathya ProchodhayaathAudio Files

Version 1 By: Jayashree